Öngörüşme ve planlama seansı

Merkezimizden danışmanlık hizmeti almak istediğinizde uzman psikolojik danışmanımızla 45 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yaparsınız. Bu ilk görüşmede yaşadığınız sıkıntılar ve istekleriniz dinlenir, merkezimizde sunulan hizmetler kısaca tanıtılır ve size en uygun desteğin ne olacağı belirlenir. Yaşadığınız problemler, beklentileriniz, maddi olanaklarınız dikkate alınarak merkezimiz uzmanlarına ya da başka kurum ya da uzmanlara yönlendirilirsiniz.