Psikoterapi Nedir, Ne İşe Yarar?

Psikoterapi,  bir terapistle/danışmanla birlikte yürütülen problemli addedilen davranış, ilişki, duygu ya da bedensel tepkilerin çözümlenmesi sürecidir. Terapinin temel amacı, size göre mümkün olan en iyi şekilde yaşamınızı sürdürmenize destek olmak, kendinizi ve duygularınızı tanıyıp kendine yeten biri olmanıza yardımcı olmaktır. Terapi süreci ile zarar verici davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirebilir, acı veren duyguları fark edebilir ve yenileyebilir, geçmişinize saygı duyarak bugünkü yaşamınızı ve ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz.

Terapi, bireysel, aile ya da grup olarak yapılabilir. Bireysel terapide terapist ve danışan genelde fiziksel olarak yüz yüze (bazen de internet aracılığıyla yüz yüze) belli aralıklarla görüşür. Aynı şekilde çiftler, aile üyeleri birlikte görüşmeye girebilir. Grup terapisi ise genelde birbirini tanımayan ama benzer problemleri ya da sıkıntıları olan kişilerin bir arada terapi sürecine girdiği terapi şeklidir. Aile ya da grup terapilerinde ko-terapist (eş terapist) denen bir kişi daha bulunabilir.

Bu terapi modlarının hepsinde danışanın kendini güvende ve yargılanmıyor hissetmesi en önemli noktadır. Terapistlerin eğitim sürecinde çoğu zaman kendileri de terapiden geçerek öğrenmeye çalıştıkları şey, şimdi ve burada denen içsel duruş biçimini ve buna uygun dinleme becerilerini geliştirmektir. Şimdi ve burada, danışanın duygularıyla temas kurması, kendi kalıp davranışlarını, önyargılarını ve değişim olanaklarını fark etmesi için o anda neler olduğuna odaklanmak olarak tarif edilebilir.

Birçok farklı terapi yöntemi ve yaklaşımı olduğu, her danışanın terapiye getirdiği meseleler ve orada oluş şekli farklı olduğu için terapi süresince ne yaşayacağınızı ne terapist ne siz tam olarak bilemezsiniz. Ama genel olarak, iyi bir terapistin sizi desteklemesini, dikkatle dinlemesini, sağlıklı ve olumlu bir ilişki deneyimi sunmasını, size uygun geribildirimler vermesini ve mesleki etik ilkelere uymasını bekleyebilirsiniz.

Ancak her alanda olduğu gibi terapistler de farkında olarak ya da olmayarak hata yapabilir. Bu hatalar iletişiminizi güçlendirici, düzeltici etkiye sahip fırsatlar da olabilir. Ya da Hipokrat yemininde geçen “zarar verme” ilkesini zedeleyecek size zarar verecek ciddi bir durum da olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir terapi sürecinin özellikleri ve Terapide Etik İlkeler başlıklı yazılarımızı da okumanızı öneririz.