Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi, duygusal sorunları iyileştirmek ya da kişisel gelişime katkıda bulunmak için alanında uzman bir psikoterapist tarafından uygulanan bir yöntemdir.  Bireysel terapi danışan ve terapistin birlikte, bire bir yürüttüğü seanslardan oluşur. Bu seanslarda, danışanın yaşadığı sorunları terapisti ile birlikte ele alıp ortaya koymak için istekli olması, terapistin ise danışanın sorununa odaklanıldığı, danışanın güven duyduğu bir terapi ortamını sağlaması öncelik taşır.

Yaşamınızdaki birçok sorunla baş etmek için psikoterapiye başvurularak, destek ve danışmanlık alınması sağlanabilir. Bireysel terapide çalışılan sorunlara örnek olarak; aile içi ilişkilerde yaşanan zorluklar, iletişimde yaşanan problemler, yoğun kaygılar, çeşitli korkuların yaşamı olumsuz etkilediği durumlar, genel isteksizlik hali, depresyon, geçmiş olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uykusuzluk, performans kaygısı, kendine güven, bir yakının kaybı, ölümü ve diğer beklenmedik sarsıcı olaylar (kaza, taciz, doğal afet, yaralanma vb)  verilebilir.

Terapi seansları sırasında danışan ve terapist birlikte, sorunu daha iyi anlamaya, tanımlamaya çalışır, bu soruna katkıda bulunan farklı etkenleri araştırır. Etkenlerin farkına varıldıktan sonra, yaşanan sorun ile ilgili değişimin sağlanması ve bu sorunla başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Terapi süreci devam ederken terapist,  gerekli görürse danışanı tıbbi yardım alması için bir psikiyatrist ya da başka bir uzmana yönlendirebilir.

Psikoterapi belli bir probleme odaklı ve kısa süreli olabildiği gibi, daha uzun süreli ve kişinin kendisini daha etraflıca tanımaya ve dönüştürmeye yönelik de olabilir. Merkezimizde çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımları çerçevesinde  görüşmeler genellikle haftada bir yapılır ve bir seans ortalama 60 dakika sürer. Bireysel terapide psikoterapi seanslarının ne kadar süreceğine danışan ve terapist birlikte karar verir.