Beyin nasıl gelişir ve öğrenir?

Uzm. Psk. Dan. Fatma Zengin
#iyidefatmazengin

Eğitimcilerin beyin hakkında bilmesi gereken 9 özellik:

  1. Beyin sosyal bir organdır

Beynimizin hayatta kalabilmesi ve gelişebilmesi için bağlantılara ve uyaranlara ihtiyacı vardır. Eğer beynimiz yeteri kadar uyarılmaz ve bağlantılardan yoksun kalırsa giderek küçülür ve sonunda ölür. Bu nedenle, öğretmenlerin sınıfta olumlu sosyal deneyimler yaratmaları gerekir. İyimser düşünce, teşvik, destekleyici yaklaşım çocukların performansını  olumlu etkilemektedir.  Öğrencilerin çatışmalarını azaltan ve sınıfta olumlu sosyal iklimler yaratan sosyal-duygusal öğrenme programlarının teşvik edilmesi paha biçilemez bir öğrenmedir.

Öğretmenlerin öğrencilerle bakım ilişkileri kurmalarına yardımcı olmak için pratik ipuçları :

  1. Öğrencilerinizi tanıyın ve yaşadıkları yer hakkında bilgi edinin: özellikle farklı kültürlerden ve sosyoekonomik çevreden gelen öğrencileriniz varsa önemlidir. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki  kültürel anlaşmazlıklar durumlar öğrencilerin eğitim deneyimi üzerinde çok olumsuz bir etkisi vardır. Öğrencilerin evlerini ziyaret eden ve onlarla vakit geçiren öğretmenler, öğrencilerin zorlukları ve ihtiyaçları konusunda derin bir farkındalık geliştirir ve onlara daha iyi yardımcı olabilirler. Eğer vaktiniz sınırlıysa, istek envanteri olarak yapmaktan hoşlandığı 5 şeyi yazdırabilirsiniz liste halinde

Verdikleri  cevaplar sayesinde eğitim programı hayatlarıyla daha alakalı hale getirebilirsiniz bu  onlarla ilgilendiklerini öğrencilere bildirmek için kesin bir yöntem.

2. Aktif olarak onları dinleyin

Öğrencileri aktif olarak dinleyen bir öğretmen, öğrencilerin söylediklerinin arkasındaki anlamı dinlemektedir, böylece öğretmen ve öğrenci arasında olumlu bir ilişki gelişir.

3. Öğrencilerden geri bildirim isteyin.

Herhangi bir konu seçin ve öğrencilere konuyla ilgili kafa karıştıran veya endişelendiren şeyleri birkaç cümlede yazmalarını sağlayın. Böylelikle geribildirimlerini dikkate alarak, öğrencilere fikirlerinin ve deneyimlerinin değerli olduğunu onlara göstermiş oluyorsun . Ayrıca öğrencilerin akademik olarak büyümelerine yardımcı olacak, soru sorma ve şans alma konusunda kendilerini güvende hissettikleri bir sınıf kültürü oluşturur.

4. Kendi deneyimlerinizi yansıtın.

2.İki tane beynimiz var.

Serebral hemisferler birbirinden ayrılmış ve özel işlevler ve beceriler geliştirmiştir. Genel olarak, sağ hemisphere görsel-mekansal işleme, güçlü duygular ve özel deneyim konusunda uzmanlaşmışken sol yarımkürede dil işleme, doğrusal düşünme ve sosyal açıdan işlevselliğe öncülük etmiştir.

Bununla birlikte, çoğu görev  her iki kürenin katkılarını içerir.

İyi öğretmenler bunu öğrencilerinde sezgisel olarak kavrar ve duygularını ve bilişini dengelemeye çalışırlar; aşırı akılcı öğrencileri duygularını keşfetmeye ve keşfetmeye teşvik ederken, endişeli öğrencilerin sol hemisferlerin duygularını düzenlemek için biliş yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. .

Öykülerin sinir ağı entegrasyonu için güçlü organizasyon araçları olabileceği için, hikaye anlatımı burada yardımcı olabilir. Çatışmaları, kararları ve duygularla dolu düşünceleri içeren, iyi anlatılmış bir hikaye, beyni şekillendirecek ve insanları birbirine bağlayacaktır.

3.Erken öğrenme önemlidir.

En önemli duygusal ve kişilerarası öğrenimimizin çoğu, daha ilkel sinir ağlarımızın kontrolü elinde tuttuğumuz ilk birkaç yıl boyunca gerçekleşir. Erken deneyimler, beyindeki yapıları, öğrenmemizin en hayati alanlarından üçünde hayat boyu etkileyen yollarla şekillendirir: bağlanma, duygusal düzenlenme ve benlik saygısı. Bu üç öğrenme alanı, başkalarıyla bağlantı kurma, stresle baş etme ve değerli olduğumuzu hissetme yeteneklerimizi belirler.

Acı verici deneyimler bilinçli bir şekilde düşünülüp adlandırılarak tutarlı bir hale geldiğinde, çocuklar duyguların, bilişsel ve bedensel farkındalığın ayrışmış sinir ağlarını yeniden bütünleştirme yeteneğini kazanırlar.

Öğrencilerin günlük hayatlarındaki deneyimlerini yazmalarına teşvik etmek, öğrencilerin kaygı ve stresinin azalmasına yardımcı  olabilir. Yapılan bir araştırma, deneyimlerinizle ilgili yazmanın, iyi olma halini artırabileceğini ve erken travmatik deneyimler yoluyla bozulmuş olabilecek duygusal düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

5.Bilinçli farkındalık ve bilinçsiz işleme farklı hızlarda, ama çoğunlukla aynı anda gerçekleşir.

Bir çok şeyi aslında düşünmeden yapıyoruz; nefes alma, yürüme, dengede durma, hatta cümle kurmak vs.

Beyin, gelen bilgileri işleyebilir, bir ömür boyu tecrübeye dayanarak analiz edebilir ve onu yarım saniyede sunabilir. Beyin gelen bilgiyi işler geçmş tecrübelerle analiz eder ve yarım sanayide bize sunar. Bu nedenle, öğrencilerin varsayımlarını ve geçmiş tecrübelerin ve bilinçsiz önyargıların duygularına ve inançlarına olası etkilerini sorgulamalarını öğretmek özellikle önemlidir.

6.Akıl, beyin ve beden birbiriyle örülmüştür.

Fiziksel aktivite,  beynin optimum seviyede çalışmasını sağlayan uyarıcı bir etkiye sahiptir. Egzersizin, hipokampusta yeni nöronların doğumunu arttırdığı  ve beyne daha fazla oksijen pompaladığı, kılcal büyümeyi ve ön lob (frontal) plastisitesini uyardığı gösterildi.

Doğru beslenme ve yeterli uyku da öğrenmemiz için gereklidir. Beyin vücudumuzun yalnızca bir kısmını oluştursa da, enerjimizin yaklaşık yüzde 20’sini tüketir ve bu da iyi beslenmeyi öğrenmenin kritik bir bileşenidir. Uyku bilişsel performansı artırır ve öğrenmeyi arttırırken, uyku yoksunluğu uyanıklığı ve dikkati sürdürme kabiliyetimizi sınırlar. Uyku yoksunluğunun da esnek düşünce ve karar alma mekanizmalarına zarar verdiği gösterilmiştir.

Bu biyolojik gerçeklerin farkındalığı, okul başlangıç ​​saatlerinde, öğle programlarında ve tatil programlarında değişikliklere neden olabilir. Öğretmenler öğrencilere uyku önemini öğretebilir ve iyi bir uyku ortamı oluşturma ve gevşeme teknikleri gibi daha iyi uyku alışkanlıkları için önerilerde bulunabilirler. İyi beslenme ve düzenli egzersiz okul ortamına dahil edilebilir. Beyin, beden ve öğrenme arasındaki bağlantıyı öğretmek, öğrencilerin akademik performanslarını ve fiziksel sağlığını geliştirir.