Aile Terapisi

Aile Terapisi / Danışmanlığı aileyi kendine özgü yapısı olan sosyal bir sistem olarak ele alır, her aile kendine özgü bir kişilik ya da ruh geliştirir ve tüm üyeler bundan etkilenir. Aynı şekilde bir üyedeki değişim hem diğer üyeleri hem de aile yapısını etkiler. Dolayısıyla bir üyedeki rahatsızlık daha büyük bir aile probleminin belirtisi olabilir. Bu nedenle aile sistemi modeline göre insanlara yardım eden uzmanlar tüm aileyi dikkate alarak çalışır.

Terapide aile üyelerine ailelerin genel işleyişi ve kendi ailelerinin nasıl işlediği gösterilir. Sorunlu diye görülen üyeden çok bir bütün olarak aileye odaklanılır. Aile üyelerinin çatışma ve kaygılarını belirleyip ailenin kendi çözümlerini bulmasına ve yeni baş etme yolları geliştirmesine yardımcı olunur. Aile terapisi interaktif bir çalışmadır, hem seansta hem seans dışında konuşmanın yanı sıra yeni davranışları deneme üzerine çalışmalar yapılır.

Seans sayısı ve araları terapist ve aile üyelerinin katılım düzeyine göre birlikte hedefler konarak belirlenir. Ailenin tüm üyelerinin her seansa gelmesi gerekmez.

Aile terapisi genelde eşler arasında çatışma olduğunda, çocukların okulla ya da sosyal ortamlarda problemleri varsa, aile üyelerinden biri uzun süreli bir ruhsal sorunu ya da bağımlılık problemi yaşadığında başvurulan bir yöntemdir. Ancak önleyici amaçla hayatın önemli dönemlerinde destek amaçlı da kullanılabilir. Örneğin evlilik öncesi danışmanlık, çocuk sahibi olma, ikinci evliliklerde çocukların ve ailelerin birbirine uyumu gibi.